Microviet software

Microviet software

Postby admin » Thu Mar 20, 2003 5:15 pm

"Microviet là một công ty đầu tiên đã viết nhu liệu toàn bộ bằng tiếng Việt Nam cho người Việt Nam do người Việt Nam."

http://www.microviet.com/vn/
admin
Site Admin
 
Posts: 124
Joined: Mon Nov 11, 2002 9:50 pm
Location: California - USA

Return to Interesting links, Newsworthy

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron