Convert Word document?

Java/Windows/.NET conversion utility

Moderator: quân

Convert Word document?

Postby admin » Thu Jan 01, 1970 12:00 am

UnicodeConverter có support convert Word documents?
admin
Site Admin
 
Posts: 124
Joined: Mon Nov 11, 2002 9:50 pm
Location: California - USA

Postby admin » Thu Jan 01, 1970 12:00 am

Phiên bản Java và .NET mới nhất đều có thể convert Word files hàng loạt. Hướng dẫn sử dụng có để tại http://unicodeconvert.sourceforge.net .
admin
Site Admin
 
Posts: 124
Joined: Mon Nov 11, 2002 9:50 pm
Location: California - USA

Postby admin » Thu Jan 01, 1970 12:00 am

Phiên bản Windows, từ version 1.0.7, cũng bắt đầu hỗ trợ Word document conversion.
admin
Site Admin
 
Posts: 124
Joined: Mon Nov 11, 2002 9:50 pm
Location: California - USA


Return to UnicodeConverter

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron