New versions

Java/Windows/.NET conversion utility

Moderator: quân

New versions

Postby quân » Thu Jan 01, 1970 12:00 am

Mới update 2 phiên bản Windows và Java. Bản Java và .NET có thể convert Word files.

http://unicodeconvert.sourceforge.net
quân
 
Posts: 236
Joined: Sat Nov 16, 2002 1:51 am
Location: Oxnard, CA - USA

Postby quân » Tue Dec 24, 2002 4:49 pm

Phiên bản Windows cũng đã bắt đầu hỗ trợ convert Word docs.
quân
 
Posts: 236
Joined: Sat Nov 16, 2002 1:51 am
Location: Oxnard, CA - USA

Postby quân » Sat Mar 15, 2003 6:24 am

Mới release Java/Windows/.NET updates. Phiên bản mới nhất hỗ trợ convert Rich Text Format (RTF) files.

http://unicodeconvert.sf.net
quân
 
Posts: 236
Joined: Sat Nov 16, 2002 1:51 am
Location: Oxnard, CA - USA


Return to UnicodeConverter

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest