Phương pháp chung trong nhận dạng bảng mã???

Java/Windows/.NET conversion utility

Moderator: quân

Phương pháp chung trong nhận dạng bảng mã???

Postby universoftech » Sun Jun 13, 2004 2:55 pm

Tôi đang tìm hiểu về cơ chế chung để nhận dạng bảng mã của một đoạn văn bản để chuyển đổi sang bảng mã khác (string->string), vậy bạn nào hiểu về vấn đề này cho tôi một số gợi ý được không.
Hiện nay tôi thấy phương pháp chung hay sử dụng để chuyển mã là dùng bảng tra, bạn nào có kinh nghiệm cho tôi những ý kiến đánh giá về phương pháp này, cảm ơn các bạn rất nhiều
(to Admin: sao mục lập trình không cho gửi bài vậy???)
universoftech
 
Posts: 1
Joined: Sun Jun 13, 2004 2:48 pm

Postby admin » Thu Jun 17, 2004 5:38 am

Để nhận dạng các bảng mã tiêu chuẩn quốc tế, bạn có thể sử dụng tool tại http://www.i18nfaq.com/chardet.html . Còn cho các bảng mã cũ legacy Việt Nam, bạn có thể tham khảo mã nguồn của VietUni, xem tính năng "Nhận dạng mã".

Forum Viet Unicode không chuyên về lập trình; mục tiêu của nó là phổ biến Unicode tới đại chúng. Bạn có thể xem trang http://vietunicode.sourceforge.net/link.html , trong có links đến các diễn đàn VN chuyên môn lập trình.
admin
Site Admin
 
Posts: 124
Joined: Mon Nov 11, 2002 9:50 pm
Location: California - USA


Return to UnicodeConverter

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron