đọc tiếng việt - anh và cách bỏ dấu

Vietnamese keyboard driver in Windows & Mac

Moderator: hoc

đọc tiếng việt - anh và cách bỏ dấu

Postby Timothy » Tue Dec 05, 2006 9:06 am

cách bỏ dấu chữ việt:
--------------------
rule 1: dấu luôn luôn nằm trên âm chính thí dụ:
hoạ, hoạn, tuệ, choé
theo thí dụ trên nếu ta bỏ dấu là "họa" thì coi như trật lất rồi

rule 2: nếu nguyên âm chính là nguyên âm đôi, thì đánh dấu trên âm vị mang dấu sẳn (ư, ô, ơ, etc) thí dụ: lựa, muốn, nguyệt

rule 3: nếu hai âm vị trong nguyên âm đôi đều mang dấu sẳn, thì bỏ dấu trên âm vị thứ hai, thí dụ: rượu, lượt
Timothy
 
Posts: 37
Joined: Fri May 05, 2006 9:17 am

Postby hoc » Tue Dec 05, 2006 4:22 pm

Trong WinVNKey có tùy chọn bỏ dấu theo âm mạnh. Thí dụ, người dùng có thể bỏ dấu "khỏe" hoặc "khoẻ".

Hãy nhấn vào "Việt Option Page" | Option "3. Enable syllable correction" | Chọn checkbox thứ nhất.

Học
hoc
 
Posts: 109
Joined: Thu Nov 14, 2002 9:59 pm
Location: California


Return to WinVNkey & MacVNkey

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron