WinVNKey và Bộ chữ Unicode với chữ Việt tổ hợ

Vietnamese keyboard driver in Windows & Mac

Moderator: hoc

WinVNKey và Bộ chữ Unicode với chữ Việt tổ hợ

Postby calagi » Wed Dec 14, 2005 7:16 am

Lâu nay, tôi vẫn dùng UniKey để gõ tiếng Việt. tuy nhiên khi lần đầu tiên biết đến WinvnKey, tôi quả thật rất bất ngờ về sự giầu có trong tính năng của WinVNKey và thật sự thấy khâm phục tác giả. Tuy nhiên tôi gặp phải một vấn đề là không thể gõ chữ Việt theo dạng Unicode tổ hợp với WinVNKey. Ví dụ như:
- khi gõ từ "hạnh"trong Word 2003. Gõ hanhj thì sau khi gõ xong chữ j thì nhận được chữ "hạnh", nhưng khi gõ space để chuyển sang gõ từ tiếp theo thì con trỏ nhảy xuống dòng, chữ "nh" nhảy xuống theo, dòng trên chỉ còn chữ "h", không còn chữ "ạ".
- Đối với từ "tự" cũng vậy. Gõ tuwj thì sau khi gõ chữ j thì nhận được từ "tự", nhưng khi gõ tiếp phím Space để gõ từ tiếp theo thì con trỏ bị nhảy xuống dòng dưới, dòng trên chỉ còn lại chữ t, mất chữ ự.

tôi chỉ chọn bộ chữ là 8. Bộ chữ Unicode với chữ Việt tổ hợp, còn các thiết lập khác dùng mặc định theo chương trình, hệ điều hành là WinXP SP1. Tôi chưa thử với các từ khác. Không hiểu đây là do lỗi của chương trình hay do tôi thiết lập chưa đúng.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ.
calagi
 
Posts: 1
Joined: Wed Dec 14, 2005 6:56 am

Postby hoc » Wed Dec 14, 2005 10:00 am

Cám ơn bạn đã có lời khen.

Tôi có đọc bài bạn báo lỗi ở unikey forum nhưng không có chi tiết cụ thể. Nay xem bài này có đủ chi tiết, tôi đã lặp lại được lỗi rồi. Tuy nhiên lỗi này chỉ có trong Word, còn trong Notepad thì không sao. Tôi sẽ cố gắng sửa.

Cám ơn bạn đã tìm ra lỗi này.

Học
hoc
 
Posts: 109
Joined: Thu Nov 14, 2002 9:59 pm
Location: California

Postby hoc » Thu Dec 15, 2005 4:21 am

Bạn calagi:

Lỗi này không xuất hiện trên XP + SP2 và Word 2003, bộ chữ 8 (Unicode tổ hợp), dùng bất cứ output method nào (từ 0 đến 5). Tôi chạy WinVNKey 5.1.380 và kiểu gõ Telex, Telex 2, kiểu gõ #2, VNI.

Như vậy bạn nên update lên SP2 thử xem.

Học
hoc
 
Posts: 109
Joined: Thu Nov 14, 2002 9:59 pm
Location: California


Return to WinVNkey & MacVNkey

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron