CUỘC THI THỨ BA Tốc Ký Chữ Việt Nhanh

Vietnamese keyboard driver in Windows & Mac

Moderator: hoc

CUỘC THI THỨ BA Tốc Ký Chữ Việt Nhanh

Postby tubinhtran » Sun Jan 11, 2015 10:59 am

CUỘC THI THỨ BA VỀ TỐC KÝ CHỮ VIỆT NHANH
- Giải thưởng 30 triệu đvn (chia ra ba giải: hạng nhất 15 triệu, hạng nhì 10 triệu, hạng ba 5 triệu).
- Hạn chót nộp bài cuối ngày Chủ nhật 25-01-2015.

Xin xem Đề thi & Thể lệ thi ở:
Diễn đàn Tinh Tế > Thông tin > Chữ Việt Nhanh > CUỘC THI THỨ BA Về Tốc Ký Chữ Việt Nhanh
Hoặc ở
- https://www.tinhte.vn/threads/cuoc-thi- ... h.2412944/
- http://chuvietnhanh.sourceforge.net/Cuo ... an2015.htm
tubinhtran
 
Posts: 72
Joined: Sat Jun 23, 2007 8:19 am

Re: CUỘC THI THỨ BA Tốc Ký Chữ Việt Nhanh

Postby tubinhtran » Sat Jan 24, 2015 4:16 am

Còn 3 ngày nữa là hết hạn nộp bài cuộc thi thứ Ba có giải thưởng lớn về tốc ký Chữ Việt Nhanh. Hết hạn nộp bài tham gia thi: cuối ngày Thứ Hai 26-01-2015.
Đến lúc này (11g00 sáng vn, thứ bảy 24 tháng 1 năm 2015) số bài dự thi cuộc thi thứ Ba là 19.
Cơ hội trúng giải rất cao cho những người đã nộp bài thi.
Đừng bỏ lỡ cơ hội có thể trúng 15 triệu đvn, 10 triệu đvn và 5 triệu đvn, bạn nhé.

Xem Đề thi & Thể lệ thi ở:
Diễn đàn Tinh Tế > Thông tin > Chữ Việt Nhanh > CUỘC THI THỨ BA Về Tốc Ký Chữ Việt Nhanh

Hoặc ở:
- https://www.tinhte.vn/threads/cuoc-thi- ... h.2412944/
- http://chuvietnhanh.sourceforge.net/Cuo ... an2015.htm
tubinhtran
 
Posts: 72
Joined: Sat Jun 23, 2007 8:19 am

Re: CUỘC THI THỨ BA Tốc Ký Chữ Việt Nhanh

Postby tubinhtran » Sun Feb 01, 2015 5:33 am

ĐÁP ÁN CUỘC THI THỨ BA tốc ký Chữ Việt Nhanh.
Xin xem ở:
Diễn đàn Tinh Tế (tinhte.vn) > Thông tin > Chữ Việt Nhanh > Đáp án cuộc thi thứ Ba tốc ký Chữ Việt Nhanh.
- Hoặc ở:
- https://www.tinhte.vn/threads/dap-an-cu ... h.2419678/
- Hoặc xem ở: http://chuvietnhanh.sourceforge.net/Dap ... tNhanh.htm
tubinhtran
 
Posts: 72
Joined: Sat Jun 23, 2007 8:19 am


Return to WinVNkey & MacVNkey

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron