Mặc định dấu hỏi ngã cho từ đơn?

Vietnamese keyboard driver in Windows & Mac

Moderator: hoc

Mặc định dấu hỏi ngã cho từ đơn?

Postby thanh123 » Sat Jul 17, 2010 7:08 am

Từ đơn : lũ, đã, để, sẽ, cũng, vẽ, lõi, lũ, ngữ, chữ, cõi, mã nên mặc định là dấu ngã.
Và bác chỉ cho cách đặt dấu hỏi ngã mặc định cho từ đơn để người dùng tùy biến.
Hình như dùng macro cũng được nhỉ.
Last edited by thanh123 on Mon Jul 26, 2010 4:15 am, edited 1 time in total.
Chúc mọi người có nhiều niềm vui!
thanh123
 
Posts: 27
Joined: Wed Aug 19, 2009 9:01 am

Postby hoc » Wed Jul 21, 2010 7:32 am

WinVNKey đã có bảng mặc định cho từ đơn rồi:

Macro | Trang Macro: 6: Từ Lười | Chọn tệp: Sửa chính tả cho từ đơn

Bạn hãy thêm những chữ bạn muốn vào đó. Tôi sẽ cứu xét những chữ bạn vừa đề nghị để thêm vào trong kỳ phát hành tới.

Học
hoc
 
Posts: 109
Joined: Thu Nov 14, 2002 9:59 pm
Location: California


Return to WinVNkey & MacVNkey

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron