Thông báo lỗi file hỏi ngã bổ túc ?

Vietnamese keyboard driver in Windows & Mac

Moderator: hoc

Thông báo lỗi file hỏi ngã bổ túc ?

Postby thanh123 » Fri Dec 04, 2009 1:37 am

Nó báo lỗi không tìm thấy file hỏi ngã bổ túc,xử lý nó thế nào.Xin hỏi cách tạo file này và dặt ở đâu?
Chúc mọi người có nhiều niềm vui!
thanh123
 
Posts: 27
Joined: Wed Aug 19, 2009 9:01 am

Postby hoc » Fri Dec 04, 2009 2:35 am

File này nằm trong gói WinVNKey. Lần đóng gói đầu tiên bị sơ suất nên không có file này.

Hình như bạn chưa download thành công. Bạn hãy download lại lần nữa vào một folder khác thử xem. Hãy chú ý có đúng file hay không dựa vào dung lượng file:

Bytes Tên file
9,678,625 wvnkey5.5.462-winnt-with-HanNom.exe
7,721,659 wvnkey5.5.462-winnt-with-HanNom.zip
2,623,623 wvnkey5.5.462-winnt-without-HanNom.exe
1,697,078 wvnkey5.5.462-winnt-without-HanNom.zip

Học
hoc
 
Posts: 109
Joined: Thu Nov 14, 2002 9:59 pm
Location: California


Return to WinVNkey & MacVNkey

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron