Cháu có đề nghị:

Vietnamese keyboard driver in Windows & Mac

Moderator: hoc

Cháu có đề nghị:

Postby thanh123 » Mon Sep 14, 2009 9:29 am

Bác à khi cháu gõ các chữ ở đầu từ như ‘k’ thì nó sinh ra ‘kh’, gõ ‘j’ thì nó sinh ra ’gi’ . . . nếu ta gõ thêm lần nữa nó trở lại đúng như chữ ta gõ tức là k vẫn là k. điều này là rất hay. Cháu muốn điều này cũng đúng khi ta gõ chữ ‘g’ ở cuối từ nữa.

Ví dụ: khi ta gõ chữ ‘mag’ nó sẽ ra ‘mang’. Giờ cháu muốn sinh ra từ ‘mag’ bằng cách gõ thêm chữ ‘g’ nữa chứ không phải dùng dấu thoát.

Nghĩa là ta gõ ‘m a g g’ sẽ ra ‘mag’. Tưõng tự với các chữ khác như ‘nh, ch’ ở cuối từ.

Bác à dấu nháy ‘ vẫn chưa chuyển Font từ ABC sang Unicode được.
Chúc mọi người có nhiều niềm vui!
thanh123
 
Posts: 27
Joined: Wed Aug 19, 2009 9:01 am

Postby hoc » Tue Sep 15, 2009 9:10 am

Cháu Thành mến:

1) Gõ magg ra mag:

Bác vừa viết xong một bài về chủ đề nầy. Cháu có thể xem:

http://winvnkey.sf.net => Nhấn FAQ

Hoặc nhấn trực tiếp: http://winvnkey.sf.net/notes/HowToRestoreEndingLetter.htm

2) Về dấu nháy `

Khi dùng MS Word, dấu ` bị biến đổi thành dấu móc đơn đóng của bảng mã Unicode. Do đó, nó không còn là ký tự của TCVN ABC nữa. Vì lý do đó, WinVNKey không thể hoán chuyển được. Tạm thời, cháu save clipboard vào file rồi hoán chuyển sẽ được kết quả tốt. Hoặc cháu dùng chức năng hoán chuyển RTF cũng sẽ hoán chuyển tốt.

Bác sẽ lưu ý cải thiện việc hoán chuyển dấu ` trong clipboard trong phiên bản sắp tới.

Cám ơn cháu đã góp ý.

Học
hoc
 
Posts: 109
Joined: Thu Nov 14, 2002 9:59 pm
Location: California


Return to WinVNkey & MacVNkey

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron