Hãy download lại WinVNKey cho máy Vista 64 bit

Vietnamese keyboard driver in Windows & Mac

Moderator: hoc

Hãy download lại WinVNKey cho máy Vista 64 bit

Postby hoc » Sat May 16, 2009 9:11 am

Nếu bạn đã download WinVNKey (gói dành cho Vista) trước ngày 5/16/2009 và install trên Vista 64 bit, bạn có thể không gõ được tiếng Việt trong New Yahoo Mail (không phải classic Yahoo Mail) trong Internet Explorer.

Có 2 cách khắc phục:

a. Tắt UAC và Protected Mode

b. Hoặc download lại WinVNKey cho Vista: http://winvnkey.sf.net.
Phiên bản mới nhất là WinVNKey 5.5.456 build 90515 (tức build 2009/05/15). Phiên bản này không cần tắt UAC và Protected Mode trên Vista 64 bit. Các phiên bản build trước ngày 5/15/2009 thì cần phải tắt UAC và Protected Mode nếu chạy trên Vista 64 bit. Còn nếu chạy trên Vista 32 bit thì không cần tắt UAC và Protected Mode.

Hoc
hoc
 
Posts: 109
Joined: Thu Nov 14, 2002 9:59 pm
Location: California

Return to WinVNkey & MacVNkey

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron