Không gõ được chữ Hán Nôm trong WinVNKey 5.4.444

Vietnamese keyboard driver in Windows & Mac

Moderator: hoc

Không gõ được chữ Hán Nôm trong WinVNKey 5.4.444

Postby hoc » Wed Feb 20, 2008 2:24 am

Xin thông báo cùng các bạn:

Các kho dữ liệu (database) Hán Nôm trong Version 5.4.444 bị hư (corrupt) nên các bạn không thể gõ Hán Nôm được. Để tái tạo lại chúng, các bạn hãy làm như sau:

1) Giao diện tiếng Anh: Nhấn nút "Run" | Type Han Nom | Options | Update Han Nom databases.

2) Giao diện tiếng Việt: Nhấn nút "Chạy" | Gõ Hán Nôm | Chọn Lựa | Cập nhật kho dữ liệu Hán Nôm.

Các bạn hãy cập nhật từng kho dữ liệu một, mỗi cái mất chừng vài giây đến tối đa 1 phút. Sau khi cập nhật xong, hãy tắt WinVNKey và khởi động lại.

Trong phiên bản kế tiếp, tôi sẽ phát hành lại các kho dữ liệu này.

Cám ơn.

Học
hoc
 
Posts: 109
Joined: Thu Nov 14, 2002 9:59 pm
Location: California

Return to WinVNkey & MacVNkey

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron