Việt hóa các softwares

Vietnamese keyboard driver in Windows & Mac

Moderator: hoc

Việt hóa các softwares

Postby danubeblue » Fri Oct 12, 2007 12:45 am

Xin chào các bạn :)

Trong OS Windows2000/XP vesion English, Unicode được hỗ trợ rất nhiều. Về phần tiếng Việt, có thể set để Windows hỗ trợ nhiều hơn bởi Control Panel/Regional and Language Options. Bởi vậy tôi thấy có nhiều softwares cho phép sử dụng nhiều ngôn ngữ cho giao diện của phần mềm, thông thường là qua cách dùng các files khác nhau cho mỗi ngôn ngữ (thường nằm trong folder có tên Lang hoặc Language bên trong folder đã cài đặt software vào computer. Có lẽ đây là chiều hướng phát triển phổ dụng cho toàn cầu, software dễ dàng tiếp cận cho nhiều người thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên, có một số software chưa có sẵn tiếng Việt trong giao diện của nó để người dùng sử dụng, cho nên tôi có thử Việt hóa một số software, tuy nhiên kết quả thật khiêm tốn: chỉ một vài software thể hiện hoàn toàn chính xác Việt ngữ trên giao diện của software, các software còn lại có chỗ hiển thị đúng có chỗ hiển thị sai.

Vấn đề là do Windows? do khả năng hỗ trợ của software? hay do bộ gõ tiếng Việt?

Vì vậy với topic này, tôi mong được trao đổi kinh nghiệm với những ai quan tâm về vấn đề Việt hóa software này.

Các bạn có thể download và xem qua hai software free cho phép hiển thị giao diện tiếng Việt mà tôi đã góp sức Việt hóa vào đó (đã được tác giả software chấp nhận đưa vào) :

+ Free Download Manage (quản lý việc download các file từ internet về computer, web-site
+ Vallen JPegger ( quản lý các hình ảnh và nhạc mp3, web-site http://www.vallen.de/freeware )

Mong nhận được ý kiến
danubeblue
 
Posts: 2
Joined: Fri Sep 28, 2007 4:12 am

Return to WinVNkey & MacVNkey

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron