VietOCR v1.0.1 & VietOCR.NET v1.0 Releases

Vietnamese Optical Character Recognition

Moderator: quân

VietOCR v1.0.1 & VietOCR.NET v1.0 Releases

Postby quân » Wed Aug 05, 2009 2:15 am

A Java/.NET GUI frontend for Tesseract OCR engine. Supports languages that Tesseract OCR engine supports, including Vietnamese and others.

VietOCR is distributed under Apache License, v2.0.

Features:
  * Multi-platform (Java version only)
   o Windows
   o Solaris
   o Linux/Unix
   o Mac OS X
   o Others
  * TIFF, JPEG, GIF, PNG, BMP image formats
  * Multi-page images
  * Selection box
  * File drag-and-drop
  * Postprocessing for Vietnamese to boost accuracy rate
  * Vietnamese input method
  * Integrated scanning support (on Windows only)
  * Watch folder monitor for support of batch processing
  * Custom text replacement in postprocessing
  * Localized user interface
Chương trình Java/.NET GUI frontend cho Tesseract OCR engine. Hỗ trợ các ngôn ngữ mà Tesseract OCR engine hỗ trợ, gồm Tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác.

VietOCR được phân phối dưới giấy phép Apache License, v2.0.

Đặc điểm:
  * Đa nền tảng (chỉ phiên bản Java)
   o Windows
   o Solaris
   o Linux/Unix
   o Mac OS X
   o Others
  * Các dạng ảnh TIFF, JPEG, GIF, PNG, BMP image formats
  * Ảnh nhiều trang
  * Khung chọn
  * Kéo thả file
  * Hậu xử lý cho TV để tăng mức chính xác
  * Tích hợp bộ gõ TV
  * Tích hợp hỗ trợ quét ảnh scanning (chỉ trên nền Windows)
  * Hỗ trợ batch processing qua watch folder monitor
  * Thay thế từ ngữ đặc riêng trong hậu xử lý
  * Giao diện bản địa hóa

http://vietocr.sf.net
quân
 
Posts: 236
Joined: Sat Nov 16, 2002 1:51 am
Location: Oxnard, CA - USA

Return to VietOCR

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron