vnTagger - Gán nhãn từ loại tiếng Việt

vnTagger - Gán nhãn từ loại tiếng Việt

Postby phuonglh » Mon Jan 11, 2010 12:48 am

vnTagger là chương trình gán nhãn từ loại tự động tiếng Việt mã nguồn mở, có độ chính xác cao.

vnTagger thực hiện tách câu, tách từ và gán nhãn từ loại (danh từ, động từ, tính từ...) tự động cho văn bản tiếng Việt.

vnTagger 4.1.1: http://www.loria.fr/~lehong/tools/vnTagger.php
phuonglh
 
Posts: 15
Joined: Thu Apr 07, 2005 1:14 pm
Location: Hanoi University of Science, Vietnam

Return to Other Applications

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron