Application & Unicode

Unicode-compliant Viet fonts

Moderators: johnkha3, phuochung

Application & Unicode

Postby pmtam » Tue Jun 08, 2004 2:30 am

Một application khi gõ tiếng Việt Unicode không được - có nghĩa là Application đó không support Unicode, có phải vậy không mấy bồ tèo.
Có cách nào "ép" cho Application đó phải hỗ trợ Unicode không. :?:
pmtam
 
Posts: 1
Joined: Tue Jun 08, 2004 2:25 am

Postby admin » Thu Jun 17, 2004 5:22 am

Đúng vậy. Không thể "ép" được, trừ trường hợp có source code của program đó để sửa chữa cho thành tương thích compatible với Unicode.
admin
Site Admin
 
Posts: 124
Joined: Mon Nov 11, 2002 9:50 pm
Location: California - USA


Return to Font

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron