Điều Lệ - Regulations

Điều Lệ, cách đăng tin, regulations, posting tips,...

Điều Lệ - Regulations

Postby admin » Thu Jan 01, 1970 12:00 am

Đây là 1 diễn đàn chuyên về kỹ thuật, liên quan chủ yếu đến các vấn đề áp dụng Unicode vào chữ Việt. Mong các thành viên cư xử hòa nhã và tôn trọng đến tất cả. Tránh bàn thảo đến các đề tài tôn giáo và chính trị. Bài đăng không hợp với Diễn Đàn sẽ bị xóa không cần báo trước.

Thân ái,
Ban Kỹ Thuật

This is a technical forum, dealing primarily with Vietnamese Unicode applications. Please treat other participants with dignity and respect. Avoid discussions of religious and political issues. Postings not appropriate to the Forum will be removed without prior notice.

Cordially,
Admin
admin
Site Admin
 
Posts: 124
Joined: Mon Nov 11, 2002 9:50 pm
Location: California - USA

Return to Thông Báo - Announcements

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron