Quy trình ghi danh mới - New registration process

Điều Lệ, cách đăng tin, regulations, posting tips,...

Quy trình ghi danh mới - New registration process

Postby admin » Mon Jul 14, 2008 2:31 am

Cách thức ghi danh

Tác vụ kích hoạt tài khoản tự động đã được khóa bởi có quá nhiều thư rác. Sau khi ghi danh, xin vui lòng gửi email đến Ban Quản Trị của Diễn đàn yêu cầu kích hoạt tài khoản. Nhớ ghi username của bạn trong thư yêu cầu.

Ban Quản Trị

How to register

The automatic account activation has been disabled due to excessive spams. After you register, please email the Forum's admin to request account activation. Remember to include your username in the request.

Admin
admin
Site Admin
 
Posts: 124
Joined: Mon Nov 11, 2002 9:50 pm
Location: California - USA

Return to Thông Báo - Announcements

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron